Lesvoorwaarden

Van toepassing op de lessen in Alkmaar, en Zaandam / Krommenie (FluXus)

De lesvoorwaarden zijn afspraken waaraan docent en client zich houden bij een lesverband. Dat zijn afspraken over betalen, opzeggen, enzovoorts. Omdat ik meerdere websites heb, staan deze lesvoorwaarden om praktische redenen op de website harrypiano.nl

Klik hier om daar naartoe te gaan.


Lesvoorwaarden

De meeste zichzelf respecterende gediplomeerde docenten maken gebruik van de lesovereenkomsten van de NTB of hebben anderszins iets geregeld t.a.v. zaken die de continuiteit van de lessen doorkruisen. De lesvoorwaarden geven de docent een zekere bescherming binnen acceptabele grenzen en bieden de leerling duidelijkheid. Hiertegenover staat dat lessen in een lesverband duidelijk goedkoper zijn dan ad-hoc afgesproken lessen. De lesvoorwaarden worden niet ondertekend. Ik kies daar niet voor omdat het risico voor de leerling overzichtelijk is, en omdat een mondelinge overeenkomst voor mij goed genoeg is. In gevallen echter waarop een beroep op deze afspraken gedaan wordt, veronderstel ik dat u ze kent en er akkoord mee bent, wat u te kennen geeft door bij mij in een lesverband de lessen te volgen.